Forum Gildii Palantir

  • Quest na Mounta

  • Epic Lvl 25 Quest , Union Of Fury (All classes)

  • Rangi PvP

  • Ranking Battle Guild

  • Wprowadzenie

  • Historia Gildii Palantir

  • Waśń między Unią Furii a Sojuszem Światła